Upcoming Events

October 26, 2017
Bhagavad Gita Lectures at G D Birla Sabhagar, Kolkata
November 02, 2017
Bhagavad Gita Lectures at Kamani Auditorium, New Delhi
November 22, 2017
Bhagavad Gita Lectures at BVB, Mumbai